interakcje integracje interakcje integracje
Litera O

O PRO
JEKCIE

interakcje / integracje

Sinfonia Varsovia wraz z partnerem Norwegian Youth Chamber Music Festival w Stavanger rozpoczyna międzynarodowy projekt Interakcje/Integracje. Jego ambicją jest wykorzystanie sztuki w procesach integracji społecznej, jak również wyznaczenie konkretnych, wzorcowych rozwiązań w tym zakresie. Na projekt składa się szereg koncertów, warsztatów, inicjatyw lokalnych oraz badań w Polsce i Norwegii, w które zaangażowani będą artyści różnych sztuk i zarządzający instytucji kultury. Interakcje/Integracje będą realizowane przez najbliższe dwa lata, a dofinansowane zostały ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2014–2021 w ramach programu „Kultura”.

Pod tytułem Interakcje/Integracje kryją się dwa komponenty. Pierwszym z nich jest cykl Interakcje, mający na celu podniesienie kompetencji komunikacyjnych i organizacyjnych wybranych twórców i organizatorów życia kulturalnego w zakresie działań służących integracji społecznej. Potrzeba ta wynika z przekonania o wadze roli muzyki i muzyków klasycznych w kształtowaniu rzeczywistości społecznej. Jak wyraził to znakomity dyrygent Riccardo Muti, „muzyka to nie tylko zawód, ale misja. Powinniśmy uważać kulturę za jeden z podstawowych elementów budowania lepszego społeczeństwa w przyszłości”.

Wspomniane aktywności dopełniają zadania cyklu Integracje, wykorzystującego nabytą wiedzę w praktyce – na koncertach i innych inicjatywach, tak w salach koncertowych, jak i lokalnych centrach edukacji, kultury i pomocy społecznej. Projekt skierowany jest bowiem do nowych publiczności, ze szczególnym naciskiem na grupy zagrożone wykluczeniem w zakresie dostępu do kultury z powodów społecznych i ekonomicznych. Interakcje/Integracje dopełniają zatem dotychczasowe działania Sinfonii Varsovii, służące realizacji misji tej instytucji wyrażone w haśle „muzyka należy się każdemu”.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, a w jego działania zaangażowani są instrumentaliści (zaproszeni goście oraz młodzi muzycy Sinfonii Varsovii i uczestnicy Akademii Sinfonia Varsovia), kompozytorzy, dyrygenci, artyści wizualni (malarstwo, grafika, komiks), a także zarządzający instytucji kulturalnych i metodolodzy oraz wykładowcy akademiccy. Jego międzyobszarowy i międzynarodowy charakter ma w zamierzeniu doprowadzić do szerokiej wymiany kompetencji i doświadczeń między artystami (głównie muzykami klasycznymi) oraz pracownikami instytucjami kultury. Oprócz muzyków i pracowników Sinfonii Varsovii oraz Norwegian Youth Chamber Music Festival w projekcie udział biorą m.in.: Erling Erikson, Tuva Færden, Johanne Flottorp, Jeanine El Khawand, Mona Lewin, Grzegorz Mart, Kjetill Pahr-Iversen, Piotr Peszat, Żaneta Rydzewska, Anne Shih, Gunnar Stubseid oraz Jean-Pierre Wallez.

Interakcje/Integracje podzielone są na etapy, z których każdy skupiony jest na pozyskaniu odrębnych umiejętności przez twórców i organizatorów kultury oraz na działaniach skierowanych do odmiennej grupy odbiorców, w tym dzieci, mniejszości narodowych, uchodźców, starszych i niepełnosprawnych. Aktywności te obejmą koncerty (kameralne i symfoniczne dla wybranych grup słuchaczy oraz otwarte dla szerokiej publiczności), jak również inicjatywy lokalne, warsztaty, seminaria i potańcówki. Uwzględniać one będą muzykę klasyczną, tradycyjną (ludową) oraz współczesną.

Pierwsze efekty współpracy polsko-norweskiej zobaczyliśmy już na festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu podczas Weekendu Norweskiego – dwóch koncertów 11 i 12 czerwca. Tegoroczne plany obejmują także sierpniowe seminarium kompozytorskie w Kulturbruk na wyspie Bru (okolice Stavanger) z udziałem m.in. Żanety Rydzewskiej, Piotra Peszata i muzyków Sinfonii Varsovii. Seminarium zakończy koncert w Stavanger Concert Hall 4 sierpnia. W tej samej sali 26 października Sinfonia Varsovia w pełnym składzie wystąpi z polskim repertuarem – kompozycjami Wojciecha Kilara, Grażyny Bacewicz i Fryderyka Chopina (solista: pianista Martín García García), a także prawykona intermedialny utwór Piotra Peszata i Grzegorza Marta.

W styczniu 2023 planowane są w Warszawie warsztaty tworzenia komiksów z Jeanine El Khawand dla nastoletnich uchodźców 25–26 stycznia, spektakl słowno-muzyczny poruszający tematykę Zagłady (Szoa) w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 27 stycznia. Następnie sierpniu odbędą się koncerty połączone z potańcówkami w malowniczej dolinie Setesdal (Norwegia) oraz na równie barwnych praskich podwórkach (Polska). Ostatnie inicjatywy projektu obejmą międzypokoleniowe warsztaty malarskie i wystawę prac uznanego norweskiego malarza Kjetilla Pahr-Iversena oraz koncert w ramach Szalonych Dni Muzyki 2023 w Warszawie, podczas którego premierę będzie miał zamówiony na tę okazję Koncert podwójny na skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę smyczkową norweskiego kompozytora Marcusa Pausa.

Dokumentacja projektu oraz jego efekty publikowane będą w zakładce „bibliotece doświadczeń”. Zdjęcia i filmy z transkrypcjami oraz modelowe rozwiązania – scenariusze i inne metodologiczne opracowania powstałe w ramach Interakcji/Integracji będą dostępne dla powszechnego użytku.

ROZWIŃ
Litera P

PRO
GRAM

Mała inicjatywa: koncert kameralny muzyków Sinfonii Varsovii i artystów z Norwegii

ZOBACZ

Rezydencja kompozytorska

W dniach 1-4 sierpnia w Kulturbruk 44/4 na wyspie Bru, nieopodal Stavanger odbędzie się rezydencja artystyczna kompozytorów i wykonawców...
ZOBACZ
zdjęcie: zielone pole, na których pasą się owce - widok wyspy Bru w Norwegii

Mała inicjatywa: koncert dla dzieci z Ukrainy

10 czerwca 2022 roku odbył się koncert dla dzieci w Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej.
ZOBACZ

„Obrazki z Norwegii” – seria koncertów w szkołach

W dniach 2-3 czerwca 2022 roku, odbyła się seria koncertów dla dzieci w Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących im....
ZOBACZ

Kursy mistrzowskie z Anne Shih

31 maja odbyły się kursy mistrzowskie dla muzyków Sinfonii Varsovii z Profesor Anne Shih. Tematem przewodnim kursu była praca...
ZOBACZ
zdjęcie: Dyrygentka Anne Shih siedzi za pulpitem. Dyryguje muzykami

Seminarium otwierające projekt „Interakcje/Integracje”

30 maja 2022 roku Sinfonia Varsovia wraz z partnerem Norwegian Youth Chamber Music Festival w Stavanger rozpoczęli międzynarodowy projekt...
ZOBACZ
EOG nazwa projektu

FUNDUSZE EOG

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim

Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. Za pomocą funduszy EOG i funduszy norweskich Islandia, Liechtenstein i Norwegia chcą przyczynić się m.in. do polepszenia wzrostu i zwiększenia zatrudnienia, rozwiązania problemów związanych ze zmianami klimatu i zależnością energetyczną, a także ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Często zadawane pytania

Fundusze EOG i fundusze norweskie – Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Co?

Islandia, Liechtenstein i Norwegia zapewniają 2,8 miliarda euro w ramach wsparcia dla 15 państw członkowskich UE i EOG z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego w okresie 2014–2021.

Dlaczego?

Podstawą funduszy EOG i funduszy norweskich jest porozumienie EOG. Na mocy tego porozumienia Islandia, Liechtenstein i Norwegia działają na rynku wewnętrznym UE. W porozumieniu tym określono wspólny cel, jakim jest wspólna praca na rzecz ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych w Europie. W tym celu darczyńcy utworzyli fundusze EOG i fundusze norweskie.

Gdzie?

Państwami-Beneficjentami są Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia1, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Jakie obszary? Za pomocą funduszy EOG i funduszy norweskich Islandia, Liechtenstein i Norwegia chcą przyczynić się m. in. do polepszenia wzrostu i zwiększenia zatrudnienia, rozwiązania problemów związanych ze zmianami klimatu i zależnością energetyczną, a także ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Kto?

Beneficjentami są władze lokalne, regionalne i krajowe, instytucje edukacyjne i badawcze, studenci, nauczyciele i naukowcy, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa and partnerzy społeczni.

ROZWIŃ
Ministerstwo Kultury i Nauki

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej