Wydarzenie

WYDA
RZENIE

poniedziałek

06.06.22

10:00
Sinfonia Varsovia, Sala Prób, Grochowska 272, Warszawa
Konferencje

Konferencja prasowa inaugurująca projekt „Interakcje/Integracje”

Prelegenci:
Janusz Marynowski dyrektor Sinfonii Varsovii
Dorota Keller-Zalewska zastępca dyrektora Sinfonii Varsovii
Natalia Daca koordynatorka projektu z ramienia Sinfonii Varsovii
Ingrid Geuens koordynatorka projektu – Norwegia (Norwegian Youth Chamber Music Festival)

Sinfonia Varsovia wraz z partnerem Norwegian Youth Chamber Music Festival w Stavanger rozpoczyna międzynarodowy projekt Interakcje/Integracje. Jego ambicją jest wykorzystanie sztuki w procesach integracji społecznej, jak również wyznaczenie konkretnych, wzorcowych rozwiązań w tym zakresie. Na projekt składa się szereg koncertów, warsztatów, inicjatyw lokalnych oraz badań w Polsce i Norwegii, w które zaangażowani będą artyści różnych sztuk i zarządzający instytucji kultury. Projekt oficjalnie zainaugurowała konferencja prasowa, zorganizowana w siedzibie Lidera projeku – Sinfonii Varsovii. Przedstawiciele zarówno strony polskiej, jak i norweskiej przedstawili najważniejsze cele i oczekiwane rezultaty oraz scenariusz wydarzeń realizowanych w ramach całej inicjatywy. Interakcje/Integracje będą realizowane przez najbliższe dwa lata, a dofinansowane zostały ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2014–2021.

Ministerstwo Kultury i Nauki

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej