Wydarzenie

WYDA
RZENIE

niedziela

12.06.22

16:00
Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272, Warszawa
Koncerty kameralne

Obrazy z norweskiej Arkadii

WYKONAWCY
Lea Hausmannskrzypce
Laurens Weinholdskrzypce
Adam Siebersskrzypce
Kamil Staniczekskrzypce
Violaine Despeyrouxaltówka
Mateusz Doniecaltówka
Daniel Thorellwiolonczele
Krystyna Wiśniewskawiolonczele
Sveinung Bjellandfortepian
Dorota Kozińskaprowadzenie koncertu
PROGRAM

Edvard Grieg II Kwartet smyczkowy F-dur EG 117 (16’)
I. Sostenuto – Allegro vivace e grazioso
II. Allegro scherzando
Johan Svendsen Allegro risoluto ben marcato z Oktetu smyczkowego A-dur op. 3 (10’)
– przerwa –
Juliusz Zarębski Kwintet fortepianowy g-moll op. 34 (35’)
I. Allegro
II. Adagio
III. Scherzo: Presto
IV. Finale: Presto

Koncert kameralny Obrazy z norweskiej Arkadii jest częścią większego projektu rozwijanego przez Sinfonię Varsovię i partnerów norweskich w latach 2022–2023. Ten konkretny projekt jest realizowany przy bezpośredniej współpracę pomiędzy młodymi wykonawcami wytypowanymi przez partnera projektu Kunst & Musikk Festival w Stavanger oraz młodymi kameralistami Sinfonii Varsovii. Muzycy z obu krajów razem wykonają utwory Edvarda Griega i Johana Svendsena, przedstawicieli romantycznej norweskiej szkoły narodowej. Oktet smyczkowy Svendsena, dzieło o iście symfonicznej architekturze i długości, powstał podczas studiów kompozytora w Lipsku w 1866 roku i odniósł wielki sukces. Wydaniem partytury zainteresowała się prestiżowa oficyna Breitkopf & Härtel, co było wówczas niezwykłym osiągnięciem dla młodego twórcy. Sam Svendsen pisał wysokiej próby muzykę kameralną tylko w pierwszym okresie swojej twórczości, później poświęcił się większym formom orkiestrowym oraz dyrygenturze – uznawano go za najważniejszego skandynawskiego kapelmistrza ostatniej dekady XIX wieku. Edvard Grieg – autor takich przebojów, jak Koncert fortepianowy czy muzyka sceniczna do Peer Gynta według Ibsena – jest także twórcą dwóch zachowanych kwartetów smyczkowych. Do formy tej miał podejście indywidualne, lubił pisać pełne wigoru, angażujące melodie proweniencji ludowej, przynoszące satysfakcję i wykonawcom, i słuchaczom. Taki jest właśnie II Kwartet smyczkowy z 1891 roku, którego pisanie kompozytor porzucił, stworzywszy szybko dwie pierwsze części. „Ten przeklęty nieukończony kwartet leży wciąż jak stary norweski ser” – pisał. Umęczony Grieg wrócił do dzieła po piętnastu latach, ale nie zdążył go ukończyć. Dokonał tego jego uczeń, ale dziś uważa się dwuczęściowy utwór za dzieło kompletne. W finale koncertu zagraniczni goście zaprezentują własną interpretację najwybitniejszego dzieła polskiej kameralistyki XIX wieku, Kwintetu fortepianowego Juliusza Zarębskiego. W dzisiejszych okolicznościach warto pamiętać, że jego autor pochodził z Żytomierza, miasta, które doznało znacznych strat podczas trwającej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Et in Arcadia ego…

Weekend Norweski | Interakcje/Integracje – koncerty 11.06 i 12.06

Sinfonia Varsovia wraz z norweskim partnerem Norwegian Youth Chamber Music Festival w Stavanger rozpoczyna w tym roku dwuletni projekt Interakcje/Integracje. Jego idea wywodzi się z poczucia wagi sztuki w procesach integracji społecznej i z potrzeby wykorzystania jej wpływu na każdego człowieka jako członka społeczności. Jak powiedział znakomity dyrygent Riccardo Muti „Muzyka to nie tylko zawód, ale misja. Powinniśmy uważać kulturę za jeden z podstawowych elementów budowania lepszego społeczeństwa w przyszłości.” W ciągu dwóch lat instrumentaliści Sinfonii Varsovii wraz z muzykami i instruktorami z Norwegii będą uczestniczyć zarówno w projektach koncertowych, jak i działaniach edukacyjnych, mających na celu dotarcie do i pracę z grupami odbiorców, które pozbawione są kontaktu z kulturą lub mają do niej ograniczony dostęp. Również sami muzycy będą czerpać korzyści z tego procesu, zyskując kompetencje komunikacyjne i organizacyjne, by jeszcze lepiej służyć swoimi artystycznymi umiejętnościami społeczeństwu. Projekt Interakcje/Integracje dopełnia zatem działania już w Sinfonii Varsovii obecne i służące realizacji misji tej instytucji zgodnie z hasłem „muzyka należy się każdemu”.

Pierwsze efekty współpracy polsko-norweskiej zobaczymy już na festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu w postaci dwóch koncertów 11 i 12 czerwca, przygotowanych w procesie międzynarodowych warsztatów. Towarzyszyć im będą ponadto koncerty dla uczniów szkół i uchodźców wojennych. Kolejne dwie odsłony będą miały miejsce w Stavanger, gdzie zaplanowane jest seminarium kompozytorskie (sierpień) oraz koncert Sinfonii Varsovii (październik) z premierą nowego intermedialnego utworu Piotra Peszata, a także działania dla grup uchodźców w Norwegii.

Projekt „Interakcje/Integracje” jest wdrażany przez Sinfonię Varsovię we współpracy z Norwegian Youth Chamber Music Festival (K&MFEST) zrealizowany dzięki środkom pochodzącym z Mechanizmu Finansowego EOG, a także dodatkowemu wsparciu finansowemu udzielonemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Nauki

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej