Litera B

BIBLIO
TEKA

BIBLIOTEKA DOŚWIADCZEŃ
REPOZYTORIUM

Instytucja muzyczna odpowiedzialna społecznie: Inspiracje i rekomendacje – publikcja

Celem tego opracowania jest zebranie obserwacji, opinii, inspiracji oraz przykładów działań dotyczących społecznej odpowiedzialności instytucji muzycznej. W niniejszej publikacji podjęliśmy się zgromadzenia wniosków z rozmów, lektur i działań, z którymi obcowaliśmy w projekcie Interakcje/Integracje, oraz wyartykułowania rekomendacji dla orkiestr symfonicznych i zespołów muzycznych, których ambicją jest bycie organizacją odpowiedzialną społecznie. Tym samym dzielimy się naszą próbą zrozumienia motywacji, warunków i potencjału dla wzmocnienia społecznego wymiaru aktywności zawodowej muzyka oraz instytucji i zespołu artystycznego, w ramach których działa.

Publikacja ta skierowana jest przede wszystkim do osób, które współtworzą lub chcą wspólnie z innymi osobami tworzyć organizacje muzyczne. To osoby, których przedmiotem uwagi jest lub będzie odpowiedzialność społeczna, uwzględniana w ramach ich codziennych aktywności, zintegrowana z działalnością artystyczną, która jest pierwszoplanową misją działania orkiestry, zespołu i wspólnoty muzyków, instytucji artystycznej zatrudniającej profesjonalistów w tej dziedzinie sztuki. Do skorzystania z tego opracowania zapraszamy również inne instytucje kultury i organizacje, np. teatry, muzea, galerie, fundacje i stowarzyszenia, które już realizują lub chciałyby zacząć realizować działania z zakresu społecznej odpowiedzialności.

 

Autorzy: Marcin Poprawski Agata Wittchen-Barełkowska
Współpraca ekspercka: Marta Szymańska
Tłumaczenie: Józef Jaskulski
Korekta: Anna Wawrzyniak
Projekt graficzny: Minimum Studio
Wydawca: Sinfonia Varsovia

© Copyright by Sinfonia Varsovia, Warszawa 2024
ISBN 978-83-932183-3-2

Publikacja opracowana została w ramach projektu „Interakcje/Integracje” organizowanego przez Sinfonię Varsovię we współpracy z Norwegian Youth Chamber Music Festival (K&MFEST)

Ministerstwo Kultury i Nauki

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej